SURE-seminaari yhdisti Tampereen, Ateenan, Jerusalemin ja New Yorkin turvallisesti

SURE on Tampereen kaupungin vetämä kaupunkiturvallisuuteen keskittyvä kansainvälinen hanke, jonka ensimmäinen ammattilaisseminaari toteutettiin hybridi-muotoisena Tampereelta. Pääpaikka oli Työväenmuseo Werstaan tamperelaista teollisuushistoriaa henkivä kokoustila, jonne oli rakennettu tapahtumatila osalle puhujista ja juontajalle. Tapahtuman tekninen hermokeskus sijaitsi luonnollisesti myös samassa tilassa.  Erityisen mielenkiintoisen tapahtumasta tekivät useat turvallisuusalan huippuasiantuntijat, jotka liittyivät keskusteluun etäyhteyksien kautta niin Ateenasta, Jerusalemista, Helsingistä […]

Vaikea vuosi haastoi luomaan uutta: AKL Summit digitalisoitui onnistuneesti!

Autoalan suurtapahtuma AKL Summit järjestettiin jo seitsemännen kerran. Poikkeustilanteessa otimme vastaan haasteen luoda uudenlainen, mielenkiintoinen ja aikaisempaan laatumielikuvaan vastaava tapahtuma. i2 ja AKL ovat teh­neet vuo­tuis­ta au­toa­lan yh­teen ko­koa­vaa ta­pah­tu­maa jo vuo­des­ta 2014. Ta­pah­tu­ma on kas­va­nut vuo­sit­tain, ja viime vuon­na Fin­lan­dia­ta­loon ko­koon­tui jo noin 800 au­toa­lan joh­ta­jaa ja vai­kut­ta­jaa. TV-ta­soi­nen to­teu­tus Jo ke­vääl­lä pää­tim­me, että […]

Uudella suomalaisteknologialla ratkaisemaan merien rehevöitymisen ongelmaa

Origin by Ocean on suomalainen startup, joka hyödyntää rehevöityneiden merien biomassaa (mm. sinilevä ja rakkolevä) jalostaen siitä tuotteita vaikkapa elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön. Samalla kun merien kuormitus pienenee, voidaan jalosteita tuottaa vastuullisesti ja luonnon tasapainosta huolehtien.  Saimme muotoilla Origin by Oceanin viestin uusille verkkosivuille eri kohderyhmiä puhuttelevaksi. Lukuisia innovaatiopalkintoja maailmalla pokannut yritys on liikkeellä sellaisella pelikentällä, […]

Hiihto valtaa Olympiastadionin! Tule mukaan Helsinki Ski Weeksin kumppaniksi

Keväällä 2022 hiihto valtaa uudistuneen Olympiastadionin ensimmäistä kertaa historiassa, kun Helsinki Ski Weeks yhdistää huippu-urheilun ja talviliikunnan yli kuukauden kestäväksi hiihtofestivaaliksi. i2 on tapahtuman pääjärjestäjä yhdessä Hiihtoliiton, Helsingin kaupungin, Stadion-säätiön ja Ylen kanssa. i2 vastaa järjestelyjen ohella tapahtuman kumppanihankinnasta ja markkinoinnissa. Nyt etsimme yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan Olympiastadionin ennennäkemättömäksi talviurheilupaikaksi ja saavuttamaan runsaasti näkyvyyttä Suomessa ja maailmalla. Maailman hiihtohuiput, miljoona tv-katsojaa […]

Vaasan vei sidosryhmänsä pellolta avaruuteen ja takaisin

Vaasan Oy:n ja Valion järjestämässä seminaarissa tarkasteltiin suomalaisten suhdetta ruokaan ja sen tuotantoon. Ruoantuottajille, viljelijöille ja muille sidosryhmille tarkoitetussa tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja eri asiantuntijoilta niin maanviljelyn, ravintolatoiminnan kuin tulevaisuudentutkimuksenkin näkökulmista. Tuotimme tapahtuman Tiedekeskus Heurekassa, siihen liittyvine kutsuprosesseineen ja verkkolähetyksineen. Onnistunut tapahtuma keräsi eri kanavissa satoja kiinnostuneita katsojia ja herätti aktiivista keskustelua niin tapahtuman viestiseinällä […]

Pyynikin ja Norwichin liitto kutkuttelee oluen ystävän makuhermoja

i2:n ja Valioliigajoukkue Norwich Cityn yhteistyö poiki maistuvan sopimuksen tamperelaisen Pyynikin Brewing Companyn kanssa. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa huur­tei­sen ys­tä­vät saa­vat naut­tia ni­mit­täin Norwich IPA -olues­ta. ”Meil­le on lu­vas­sa Tar­ge­til­la, Cit­ral­la ja Mo­saicil­la hu­ma­loi­tu brit­ti­tyy­li­nen ses­sion IPA.” ker­too olut­mes­ta­ri ja pa­ni­mon pe­rus­ta­ja Tuo­mas Pere. Niin pa­ni­mon kuin Norwic­hin väki ovat hyvin in­nois­saan uu­des­ta yh­teis­työs­tä. Yh­teis­työn kun­niak­si Norwic­hin van­hat pe­laa­ja­le­gen­dat Grant Holt ja Adam Drury kä­vi­vät yh­des­sä jouk­ku­een kau­pal­lis­ten joh­ta­jien Ben Tun­ne­lin ja Sam Jef­fe­ryn kans­sa pa­ni­mol­la vie­rai­lul­la. ”Meis­sä on oi­keas­taan aika pal­jon yh­teis­tä. Olem­me pie­nis­tä suu­rik­si kas­va­nei­ta ja pe­rik­sian­ta­mat­to­mia kuten Norwich Ci­ty­kin”, Pere to­te­aa. Poik­keuk­sel­li­nen pa­ni­mo­so­pi­mus ja le­gen­do­jen […]

Kaukokiito ja Jukka Jalonen kiittivät suomalaista työtä

Kaukokiidon vuorovaikutteisen tuotekampanjan tavoitteena oli välittää kiitokset vaikuttavalle suomalaiselle työlle. Leijonavalmentaja Jukka Jalonen ojensi Kaukokiito Paketin lasten ja nuorten hyväksi toimivalle Icehearts-järjestölle. To­teu­tim­me pit­kä­ai­kai­sen asiak­kaam­me Kau­ko­kii­don kans­sa koh­de­ryh­mää ak­ti­voi­van pa­ket­ti­kam­pan­jan, jonka ta­voit­tee­na oli saada nä­ky­vyyt­tä uu­den­lai­sel­la ta­val­la. Kau­ko­kii­to Pa­ket­ti on kii­tos suo­ma­lai­ses­ta työs­tä. Tuo­te­kam­pan­ja to­teu­tet­tiin ban­ne­rei­den ja vi­deoi­den avul­la. Kam­pan­jan keu­la­ku­vak­si ha­lut­tiin riit­tä­vän mie­len­kiin­toi­nen jul­ki­suu­den hen­ki­lö ja […]

Selkeyttä Tampere-talon someen napakan strategian avulla

Tampere-talon sosiaalisen median läsnäolo viime vuosina on ollut merkittävä osa markkinoinnin kokonaisuutta. Elämysten talossa tapahtuu koko ajan, joten sisällöistä ei ole ollut puutetta. Myös tarpeet ovat olleet moninaiset: talon arki, tuotannot, ohjeispalvelut, B2B-näkökulma sekä viestintä ovat kaikki saaneet palstatilaa useissa kanavissa. Moniosaajien talossa somea on päivittänyt useampi henkilö. Haave selkeämmästä prosessista ja tavoitteista oli elänyt […]

Salibandyn MM2020 kumppanit kokoontuivat Carunalla

Salibandyn MM-kisat pelataan Helsingissä joulukuussa 2020. Kisojen kumppanit kokoontuivat tammikuun lopussa yhteen keskustelemaan kisojen kaupallisesta hyödyntämisestä. Kisat kiin­nos­ta­vat yri­tyk­siä ja koos­sa onkin upea 25 kump­pa­nin muo­dos­ta­ma Team Hel­sin­ki 2020 -jouk­kue. Ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin mm. elo­kuus­sa 2019 yh­teis­työs­sä Hopen kans­sa to­teu­te­tun ja suu­ren suo­sion saa­neen Anna mah­dol­li­suus -kam­pan­jan uusi­mi­ses­ta, kesän Sun­Säbä-kie­ru­ees­ta sekä ki­so­jen ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä. Ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Ca­ru­nan ti­lois­sa […]

Kun tila loppuu kesken, mennään ylöspäin

Talo- ja turvatekniikan asiantuntija Hedengren halusi olla näyttävästi esillä Jyväskylän Sähkö Valo Tele AV 2020 -messuilla. Kun tila alkaa loppua kesken, ei auta kuin mennä ylöspäin. i2 oli jo tois­ta ker­taa He­dengre­nin kans­sa Jy­väs­ky­län Säh­kö­mes­suil­la. Eh­do­tuk­sem­me oli roh­kea ja näyt­tä­vä kon­sep­ti, johon asiak­kaan oli help­po läh­teä mu­kaan. Osas­ton de­sign otti roh­keas­ti kan­taa, ja näyt­tä­vil­lä rat­kai­suil­le […]