Norwich City FC ja i2 yhteistyöhön

05.02.2020
Jari-Pekka Jouppi

Suomalainen jalkapallo on ollut koko viime vuoden ja nyt alkuvuoden kovassa nosteessa, johtuen maajoukkueen pääsystä ensimmäistä kertaa mukaan arvokisojen lopputurnaukseen ja eritoten huippuhyökkääjä Teemu Pukin edesottamuksista sekä maajoukkueessa, että seurassaan Norwich City FC:ssä, Englannin Valioliigassa.

Va­lio­lii­gaan ku­lu­vak­si kau­dek­si nous­sut Norwich on ot­ta­nut Pukin kaut­ta Suo­men uu­dek­si koh­de­maak­seen ja pa­nos­taa tänne eri­lai­sia toi­min­to­ja. Norwich pyysi avuk­seen myös Mark­ki­noin­tio­sa­keyh­tiö i2:n ja yh­des­sä on nyt työs­tet­ty muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa en­sim­mäi­set uudet yh­teis­työ­kump­pa­nit Norwic­hil­le, juh­lit­tu yh­des­sä Ur­hei­lu­gaa­laa ja suun­ni­tel­tu ensi ke­sä­nä to­teu­tu­vaa ju­nio­rei­den jal­ka­pal­lo­lei­riä, josta py­ri­tään löy­tä­mään se uusi Teemu Pukki.

Englan­nin Va­lio­lii­ga on maa­il­man seu­ra­tuin jal­ka­pal­lo­sar­ja, eikä to­del­la­kaan ole ta­van­omais­ta, että Va­lio­lii­ga­seu­ra pa­nos­taa Suo­men kal­tai­seen melko pie­neen jal­ka­pa­lo­maa­han. Olem­me­kin to­del­la iloi­sia, että Norwich pyysi ni­me­no­maan i2:ta avuk­seen ra­ken­taes­saan kau­pal­li­sia- ja ur­hei­lul­li­sia yh­teis­työ­ku­vio­ta Suo­meen.

Yh­tei­nen työ jat­kuu ke­vään ai­ka­na. Kat­so­taan, mihin kaik­keen se vielä kan­taa­kaan!

Lue myös

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.