Analytiikka asiakkuuksien rakentamisen tueksi

Moni yritys taistelee tässä haasteellisessa markkinatilanteessa kannattavan kasvun ja elinvoimaedun aikaansaamiseksi. Prosessien tehostaminen ja kustannusleikkaukset ovat arkipäivää. Tosiasiassa pärjätäkseen ja menestyäkseen yritys tarvitsee kannattavia asiakkuuksia.

Laadukas tuote ei tänä päivänä enää yksinään riitä takaamaan menestystä markkinoilla. Kilpailuedun aikaansaamiseksi, nyt ja tulevaisuudessa, yritysten tulisi syventyä entistä enemmän asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen ja laadukkaan asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Hinnan merkitystä ostopäätöksen taustalla ei pidä väheksyä, mutta yhä useampi asiakas arvostaa hintaa enemmän ostamisen helppoutta, ostoelämyksiä ja laadukasta asiakaspalvelua. Silti yllättävän harvalla yrityksellä tuntuu olevan johdonmukainen strategia asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen asiakkuuksien jalostamiseksi ja laadukkaan palvelukokemuksen tuottamiseksi - kaikissa kanavissa.

Kerää, analysoi, hyödynnä

Asiakastietojen ja ostohistorian kerääminen ei pelkästään riitä. Tietoa on, mutta valitettavan usein olemassa olevia ja helposti saatavia tietoja ei hyödynnetä riittävästi perehdyttäessä asiakkaan ostokäyttäytymiseen tai selvitettäessä asiakkaalle tärkeitä lisäarvotekijöitä.

Tulevaisuudessa yritysten myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioiden menestyminen sekä toimintojen kehittäminen pohjautuvat entistä enemmän myynnin, asiakkuuksien johtamisen ja markkinointiviestinnän yhteistyöhön sekä useista eri kanavista kerättyyn asiakasdataan ja sen analysointiin.

Oletko jo valmis myynnin uuteen aikakauteen?