Ryhtiä maaseutupolitiikan viestintään

– 20.12.2022

Asiakas

Maa- ja metsätalousministeriö

Palvelut

Viestinnän suunnittelu Graafinen suunnittelu Strateginen viestintä

Mitä tehdä, kun eri sektorit ylittävä ja poikkihallinnollinen verkosto pitää saada viestimään yhtenäisesti? Silloin kutsutaan apuun i2.

Kansallista maaseutupolitiikkaa johtava ja linjaava maaseutupolitiikan neuvosto MANE kaipasi verkostolleen viestinnän tekemistä helpottavaa toimintamallia ja maaseutupolitiikan brändille vahvistusta. Maaseutupolitiikan verkostoon kuuluu MANEn jäsenten, sihteeristön ja pääsihteeristön lisäksi erilaisia työryhmiä, temaattisia verkostoja sekä vaihtuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Maaseututieto haluttiin esiin kiinnostavalla tavalla, suunnitelmallisesti ja laajaa verkostoa hyödyntäen.

Lähdimme rakentamaan viestinnän toimintamallia, joka toimisi niin tiedon lähteenä kuin ajassa elävänä käytännön oppaana maaseutupolitiikan viestijöille. Toimintamalli pitää sisällään kuluvan toimintakauden viestintästrategian, päivittyvän viestintäsuunnitelman, graafisen ohjeiston ja viestinnän perusaineistot.

Lähtötilanteen kartoituksesta kohti sujuvaa viestinnän arkea

Syvensimme lähtötilanteen ymmärrystä kevyellä nykytilan analyysilla, jonka pohjalta päivitimme viestintästrategian vuosille 2022–2027. Olemassa olevan logon ja värien pohjalta loimme kevyen visuaalisen ilmeen sekä perusviestintämateriaaleja, kuten PowerPoint-pohjan ja erilaisia taittopohjia. Materiaaleissa otimme huomioon saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Olemme lisäksi täydentäneet maaseutupolitiikan kuva-arkistoa monimuotoisesta maaseudusta ympäri Suomen.

Uusi viestintästrategia ja -suunnitelma sekä visuaalinen ilme materiaaleineen jalkautettiin verkostolle viestintäkoulutusten ja -sparrausten avulla. Oli tärkeää varmistaa materiaalien toimivuus viestijöiden arjessa, ja sparrausten aiheissa huomioitiin myös osallistujien toiveet.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.