Helsinki Innovation Services Ltd & Helsingin Yliopisto Slushissa

Yritysten omien T&K-panostusten vähentyessä on akateemisen tutkimustyön tuloksena syntyneille innovaatioille ja keksinnöille olemassa aivan uudenlainen tilaus. Tästä syystä Helsingin Yliopisto ja sen oma Helsinki Innovation Services Ltd toivat huikeimmat ja pisimmällä olevat kehityshankkeensa Slush-tapahtumaan taas viime vuoden lopulla.

i2 toteutti Yliopiston brändilinjan mukaisen tapahtuma- ja näyttelyratkaisun tähän edelläkävijöiden, sijoittajien ja uusia innovaatioita etsivien yritysten foorumiin. Innovaatiopalvelut tekee ansiokasta työtä tutkimushankkeiden immateriaalioikeuksien ja kaupallistamisen parissa, ja hankkeiden edustajat saivat runsaasti kontakteja rahoituksen ja yritysyhteistyön merkeissä.

Yliopiston ja Innovaatiopalvelujen mukanaolo ja hankkeiden kaupallistamispyrkimykset uutisoitiin myös mediassa poikkeuksellisen laajasti: paitsi useassa eri printtijulkaisussa palstamilleinä, myös television uutislähetyksissä Slush-tapahtuman aikana useaan otteeseen.

Eero Naukkarinen / 6.2.2020