Maineikas perheyritys uudisti brändinsä

Tallberg Yhtiöt on suomalainen perheyritys, joka on palvellut jo 140 vuoden ajan kotimaisen teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä. Vuosien varrella liiketoimintastrategia on vaihtunut moneen kertaan. Nykyisin yhtiön toiminta ja omistukset ovat keskittyneet tilavuokraukseen ja kiinteistösijoittamiseen.

Aloitimme yhteistyön keväällä 2019 pääteemana Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n (JTK) brändin kirkastaminen sekä ilmeen uudistaminen. Brändin rakentaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin digitalisaation kiristäessä kilpailua. Yhteistyön tavoitteena oli saada tunnettu brändi vastaamaan yrityksen omaa mielikuvaa ja toiveita, sekä tuoda moderneja työkaluja tulevaisuuteen, perinteitä kunnioittaen.

Brändistrategian työstö käynnistettiin ensin yhteisellä työpajalla. Henkilöstön sitouttaminen prosessiin oli tärkeää, jotta brändi konkretisoituu ja tuntuu yhteiseltä. Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä tehdään sekä miten toimitaan ja kommunikoidaan. Näin ollen, brändi näkyy kaikessa JTK:n toiminnassa.

Brändin kirkastamisen myötä luotiin yhteiset raamit ja kulttuuri yritykselle. Työpajan jälkeen materiaalia työstettiin ja se koottiin selkeäksi brändikirjaksi, joka palvelee asiakkaan työkaluna. JTK:lle laadittiin ydinviestit, arvolupaus ja slogan: Muutamme unelmat tilaksi. Lisäksi kiteytettiin visio, missio, yrityksen menestystekijät, asiakashyödyt ja arvot. Brändiuudistus jalkautui uuden visuaalisen ilmeen muodossa muun muassa sivustolle, banderolleihin, lomakkeistoon, ppt-pohjiin, sähköpostiallekirjoituksiin, käyntikortteihin ja uutiskirjeeseen. Uusi kuvamaailma toteutettiin kattavilla brändikuvauksilla ja kiteytyksen myötä muodostuivat myös tone of voice, typografia sekä lisävärit brändille.

Brändiuudistus oli kokonaisuutena laaja. Brändin kirkastaminen antoi raameja myös uudelle markkinointistrategialle. Viestinnässä käytetään nyt referenssitarinoita, jotka pohjautuvat kestäviin asiakkuuksiin. Myös uutiskirje päätettiin ottaa käyttöön. Näillä toimenpiteillä Julius Tallberg-Kiinteistöt on entistä vahvemmin markkinoilla.

Parempaa, brändin mukaista palvelua verkkosivu-uudistuksen avulla

Verkkosivujen uudistus tuli ilmeen uudistamisen yhteydessä ajankohtaiseksi. Sivut haluttiin uudistaa, jotta päivittäiset toimenpiteet, kuten sisällöntuotanto olisi helpompi tehdä. Sivustouudistus käynnistettiin kaksiosaisella digityöpajalla, jossa käytiin läpi verkkoon liittyviä asioita, kuten sivuston rakennetta, sisällön ja kävijäpolkua. Digityöpajassa valittiin myös sosiaalisen median kanavat.

Verkkosivut ovat lisäksi uudistetun ilmeen tärkein rajapinta asiakkaisiin. Niiden suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sivuston selkeyteen, helppokäyttöisyyteen sekä mobiilitoimivuuteen. Lopputuloksena sivusto tukee JTK:n brändiä ja toimintatapaa, jossa hyvä palvelu ja asioinnin helppous ovat keskiössä. Uusi sivusto julkaistiin tammikuun lopussa. Yhteistyömme perheyhtiön kanssa jatkuu tulevaisuudessa sisällöntuotannon parissa.

”Yhteistyö i2:n kanssa sujui hienosti. Vankka asiantuntijuus ja kokemus toivat meille arvokasta näkemystä brändistrategiatyössä”, kommentoi Tallbergin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Heini Ristikankare.

Mervi Sademies-Enbom / 5.2.2020