Palvelumuotoilulla parempaan mainostoimistoyhteistyöhön

NÄKÖKULMA

Palvelumuotoilulla parempaan mainostoimistoyhteistyöhön

NÄKÖKULMA

Palvelumuotoilusta on tullut viimevuosina muotitermi, eikä syyttä. Kovassa kilpailussa vain parhaat pärjäävät ja asiakaslähtöisen muotoiluprosessin avulla luodaan kilpailuetua.

Palvelumuotoilua voi hyödyntää usein eri tavoin monilla eri aloilla ja eri tyyppisissä projekteissa asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseen, yhteissuunnitteluun sidosryhmien kanssa, riskien minimointiin ja hyötysuhteen maksimointiin. Siinä missä yksi palvelumuotoilija keskittyy lentoaseman palvelupolkuun viettää toinen aikaansa verkkosivuston käyttäjädatan ja käyttöliittymän parissa. Liikkeenjohdon suunnittelussa puhutaan usein puolestaan Business Designista.

Viestinnän ja markkinoinnin aloilla palvelumuotoilua voi hyödyntää mm. brändimuotoilussa ja verkkosivujen suunnittelussa, mutta sitä voi käyttää jollain tavoin osana lähes jokaista suunnitteluprosessia. Käytyäni vuosi sitten palvelumuotoilun koulutuksen, olen tuonut palvelumuotoilun osaksi työtäni pala kerrallaan. Usein ehdotankin yhteistyön aloittamista yhteisellä työpajalla, jonka sisällön ja menetelmät räätälöin projektikohtaisesti. Erityisesti monet brändin määrittelyn työpajat hyötyvät useista palvelumuotoilun osallistavista menetelmistä yhdistettynä fasilitointiin. Erilaiset valmiit ja räätälöidyt canvakset, profiilien luominen, palvelupolut sekä nopea prototypointi ovat usein hyödyllisiä niin asiakkaan haasteen määrittelyssä, kuin itse suunnitteluprosessissakin.

Tarkoitus onkin vähentää oletuksen ja arvailun määrää ja siirtyä kohti aitoa asiakasymmärrystä ja muotoiluprosessia.

Yhdessä tehden asiakkaan tarpeet saadaan määriteltyä ja huomioitua paremmin ja sitoutuminen projektiinkin on vahvempaa. Suunnitteluprosessi on palvelumuotoilussa myös avoin ja ketterä. Optimaalisesti suunnitteluprosessissa päästään osallistamaan myös asiakkaan asiakkaita. Asiakasymmärryksen kerääminen ja näkökulman kääntäminen päälaelleen auttavat huomioimaan loppuasiakkaan tarpeet paremmin kuin aiemmin. Näin saadaan kvalitatiivista asiakasymmärrystä ketterämmin ja nopeammin, kuin pelkillä kattavilla asiakaskyselyillä ja tutkimuksilla. Tarkoitus onkin vähentää oletuksen ja arvailun määrää ja siirtyä kohti aitoa asiakasymmärrystä ja muotoiluprosessia.

Palvelumuotoilulla saattaakin siis olla eniten annettavaa juuri monipuoliseen mainostoimistoyhteistyöhön, jossa yhtenä päivänä määritellään brändin ydintä, toisena luodaan fyysistä tilaa tai markkinointiviestinnän konseptia. Kaiken tämän suunnittelussa on parempi unohtaa arvailu ja lähteä liikkeelle palvelumuotoilun keinoin: kartoittamaan asiakasymmärrystä, määrittämään tarvetta, ideoimaan, mallintamaan ja konseptoimaan ratkaisua.

Kun ongelma on määritelty sidosryhmät osallistaen ja ollaan selvillä asiakkaan motiiveista, päästään muotoiluprosessin avulla yhdessä parhaaseen lopputulokseen. Samalla on tullut luotua yhteinen prosessi ja syvä yhteisymmärrys, joka kantaa hedelmää kvartaaleita pidempään.

Päivi-Mari Hietamies / 16.1.2019

Lue myös