#SwecoInn haastoi, inspiroi ja loi uutta

Loimme Swecolle 48 tuntia kestäneen #SwecoInn-hackathonin, jossa lähdettiin luomaan tulevaisuuden ratkaisuja rakennetekniikkaan. Tapahtumassa inspiroitiin ja haastettiin, jotta osallistujat saivat itsestään ja ideoistaan kaiken irti.

Pääsimme toteuttamaan Swecolle koko viikonlopun kestäneen hackathon-tapahtuman, jonka tavoitteena oli paitsi vahvistaa Swecon suhdetta tulevaisuuden tekijöihin myös keksiä uusia ja merkittäviä ratkaisuja rakennetekniikan toimialalle.

#SwecoInn todisti, että 48 tuntia riittää yllättävän pitkälle, kun suunnittelu toimii ja ihmiset ovat sitoutuneita omaan rooliinsa. Osallistujat olivat erittäin sitoutuneita ja täynnä intoa.

Tapahtumaan oli valjastettu iso joukko mentoreita sekä puhujia aina Bruce Oreckista Henkka Hyppöseen. Mentoreiden sekä puhujien rooli oli tapahtuman kannalta merkittävä, sillä heidän erilaiset taustat sekä tavat lähestyä ja käsitellä eri asioita auttoi ryhmiä paitsi miettimään asioita eri näkökulmista myös haastaa omia ajatuksiaan sekä ideoitaan. Erityisen hyödyllisenä osallistujat kokivat Bruce Oreckille tehdyn harjoituspitchaamisen, sillä viimeistään se pakotti ryhmät miettimään sekä ehdotuksen tarpeellisuutta että tapaa esitellä oma idea.

Jatkuva inspirointi sekä haastaminen auttoi ryhmiä selkeästi parempiin lopputuloksiin. Swecon rakennetekniikan aluejohtaja Jyrki Jauhiainen sekä koko muu johtoryhmä olivat todella tyytyväisiä ryhmien lopputuloksista sekä ratkaisuehdotuksista. Lopputuloksena kolme ryhmää pääsee jatkotyöstämään ideoitaan Swecon kanssa.

Henrietta Åström / 14.6.2018