Tampere sai uuden vahvan tarinan ja visuaalisen ilmeen

Tampereen päivänä, syyskuun viimeisenä viikonloppuna, otettiin käyttöön koko Tampereen yhteinen tarina ja uusi visuaalinen ilme. Ne pohjautuvat laajaan taustatyöhön, johon kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät ovat osallistuneet. Tampereen kaupungin kumppanina suunnittelutyöstä on vastannut Markkinointiosakeyhtiö i2.

– Tamperetta on mahdotonta tiivistää yksittäiseen sloganiin. Sen takia koko brändikonsepti rakentuu Tampereen koskettavalle tarinalle ja siitä johdetulle visuaalisuudelle. Olemme kiteyttäneet Tampereelle yhteisen äänen, joka on sille ominainen ja tunnistettava, Markkinointiosakeyhtiö i2:n asiakkuusjohtaja Maija Loikkanen kertoo.

Tampereen kaupunki ottaa tarinan ja ilmeen käyttöön omassa viestinnässään. Tarina, ilme ja yhteinen Tampere.Finland -tunnus ovat myös kaikkien tamperelaisten hyödynnettävissä.

Nyt suunniteltu kokonaisuus antaa tamperelaisille yrityksille ja yhteisöille yhtenäisen ja kiinnostavan tavan kertoa kotikaupungistaan.

– Tarinaa ja visuaalisia elementtejä voi käyttää esimerkiksi omien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Tavoitteena on, että tamperelaisuus näkyy ja kuuluu, Tampereen kaupungin vt. yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojala sanoo.

Tampereen tarinaan ja ilmeeseen voi tutustua Tampere-lehdessä.

Aino Penttilä / 10.10.2018