Telemarkkinointia – tukea ja tehoa myyntiin

STORYDESIGN

Telemarkkinointia – tukea ja tehoa myyntiin

STORYDESIGN

Markkinoinnin ja myynnin maailmassa elämme jo kutakuinkin tottuneesti monissa muutoksen aalloissa. Vai elämmekö kuitenkaan? Kaukana menneisyydessä ovat ne hyvät ajat, kun yrityksen myyntiorganisaatio eli ja hengitti paljolti ulkoa tulevan kontaktoinnin kautta, kun asiakkaat ottivat yhteyttä ja ilmaisivat halunsa ostaa tuotteita ja palveluita.

Asiakaskäyttäytymisen sekä myyntiprosessien muuttumisen lisäksi digitalisaatio on tietty saanut aikaan paljonkin hyviä kehitysaskelia yritysten kehittäessä omia toimintojaan. Markkinointiautomaatio ja monikanavaisuus ovat avanneet monia, uusia ja hyödyllisiä ulottuvuuksia sekä kontaktointimuotoja/-kanavia.

Lopulta kuitenkin voidaan moneen kertaan todistetusti sanoa, että edelleenkään mikään ei korvaa sitä suoraa, aitoa puhelinkontaktointia, missä ihminen sananmukaisesti kohtaa ihmisen kertoen myyntiviestinsä. Nykyisen bisnesmaailman muutoksen myötä organisaatiomyllerrykset aiheuttavat yhä enemmän paineita markkinointi- ja myyntiprosessien hallintaan.

Perustellusti voidaan kysyä; kuka ja millainen organisaatio ehtii ja kykenee kontaktoimaan riittävästi omia asiakkuuksiaan sekä prospektoimaan ja tekemään uusasiakashankintaa? Missä on se ”kuuluisa joku”, joka ehtii ja osaa kontaktoida niitä oikeita, tarkoin rajattuja kohderyhmiä, joille rakennetaan se oikea ja tehokkaasti puhutteleva myyntitarina? Jokainen yritys tarvitsee taatusti aina lisää myyntiä ja niinpä proaktiviisuus nouseekin tänä päivänä yhä suurempaan arvoonsa.

Yritys voi tehdä markkinointia ja myyntiä monin eri tavoin. Yrityksen omat resurssit ovat kuitenkin usein enemmän tai vähemmän tiukilla. Niinpä ulkoistaminen onkin kustannustehokas keino tukea sekä tehostaa yrityksen markkinointi- ja myyntiprosesseja. Telemarkkinointi osana yritysten myyntiprosesseja kasvattaa merkitystään yhä enemmän. Puhelinkontaktointi on tehokas tapa tavoittaa ja kohdata uusia potentiaalisia asiakkaita; hankkia buukkeja sekä liidejä että myöskin tehdä siinä samalla markkinatutkimusta, jonka kirjattu arvokas informaatio antaa toimeksiantavalle yritykselle hyödyllistä tietoa tulevaisuuteen.

Kaikkien nykyajan sähköisten viestintävälineiden ja -kanavien ohessa perinteinen, ammattimaisen laadukkasti tehtävä puhelimella kontaktointi avaa aitoja dialogeja, joita on sitten mahdollisuus viedä eteenpäin face to face -kohtaamisiin ja sitä kautta hedelmällisimpiin myyntineuvotteluihin.

Markku Karjalainen / 12.3.2018

Lue myös