Lisää töitä

Vesilaitosyhdistys

Miten sujuisi tavallinen tiistai ilman hanavettä?

Lisää vielä vesi
Kampanjakonsepti
Graafinen suunnittelu
Animaatio
Saavutettavuus

Puhdasta hanavettä pidetään meillä Suomessa itsestäänselvyytenä, ja veden arvon huomaa parhaiten silloin, kun sitä ei ole. Tähän ajatukseen halusimme kiinnittää huomion Lisää vielä vesi -konseptissa, jonka suunnittelimme vesihuoltolaitosten yhteishankkeena tilaamaan viestintäkampanjaan. Luova ideamme valloitti asiakkaan edustajien sydämet.

Kampanjan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, mistä vesihuollon maksut syntyvät ja mitä vesihuoltopalvelujen tuottaminen edellyttää. Toisena tavoitteena oli hanaveden arvostuksen lisääminen. Lähdimme innolla mukaan tähän projektiin meille kaikille tärkeän aiheen puolesta.

Konseptin kuvat esittävät arkisia tilanteita, joista puuttuu yksi olennainen raaka-aine: hanavesi. Valmistusohjetta mukaileva kampanjaslogan – Lisää vielä vesi – korostaa sitä, kuinka yksinkertainen mutta täydellinen tuote hanavesi onkaan. Käyttäjän ei tarvitse kuin avata hana. Kampanjamateriaalien mielenkiintoista visuaalista maailmaa täydentävät yksinkertaiset iskevät tekstit.

Mitä teimme?

Suunnittelimme kampanjakonseptin, sloganin ja pääviestit, hoidimme kuvaustuotannon sekä suunnittelimme valmiit mainosaineistot.

Tuotimme laajan materiaalipaketin, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti eri kanavissa, kuten vesilaitosten nettisivuilla, somekanavissa tai asiakaskirjeissä. Lisäksi tuotimme kuvamateriaalin pohjalta somekäyttöön sopivia animaatiovideoita sekä infograafi-animaatioita. Kampanjamateriaalin tuli olla ajatonta, ymmärrettävää ja saavutettavaa.

Lisää vielä vesi -materiaaleihin voi törmätä lukuisissa kanavissa valtakunnallisesti, sillä paketti luovutettiin kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käyttöön.

Lue seuraavaksi

Ensto

Enston brändiuudistus